Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 74: Làm quen chị da đen

 Mr. FAP (bộ mới) phần 74: Làm quen chị da đen

Thời buổi da màu lên ngôi, từ đàn ông cho đến phụ nữ. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 74: Làm quen chị da đen
Các bạn có thể xem thêm phần trước có liên quan ở đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.