Mr. FAP (bộ mới) phần 74: Làm quen chị da đen

 Mr. FAP (bộ mới) phần 74: Làm quen chị da đen

Thời buổi da màu lên ngôi, từ đàn ông cho đến phụ nữ. :v
 Mr. FAP (bộ mới) phần 74: Làm quen chị da đen
Các bạn có thể xem thêm phần trước có liên quan ở đây.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.