Mr. FAP (bộ mới) phần 75: Quỷ cái da đỏ

 Mr. FAP (bộ mới) phần 75: Quỷ cái da đỏ

Khôn như quỷ - ông bà ngày xưa nói quả nhiên không sai bao giờ.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 75: Quỷ cái da đỏ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.