Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 76: Báo thức tự động

 Mr. FAP (bộ mới) phần 76: Báo thức tự động

Đây là chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng năng lượng ánh sáng mặt trời, bạn có hiểu được cơ chế tắt báo thức của nó thế nào không?
 Mr. FAP (bộ mới) phần 76: Báo thức tự động
Vì sao báo thức tự tắt nhỉ? ._.
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.