Mr. FAP (bộ mới) phần 77: Nghèo mà có tình

 Mr. FAP (bộ mới) phần 77: Nghèo mà có tình

Dù bạn nghèo đến đâu, tình cảm của bạn đủ lớn thì bạn luôn có tình yêu đích thực đi theo mình.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 77: Nghèo mà có tình
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.