Mr. FAP (bộ mới) phần 78: Thanh tra Soi Jun Mok

 Mr. FAP (bộ mới) phần 78: Thanh tra Soi Jun Mok

Một vị thanh tra tài năng nhưng đầu trắc trở trong tình cảm gia đình...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 78: Thanh tra Soi Jun Mok
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.