Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Mr. FAP (bộ mới) phần 79: Áo ngực size XXL

 Mr. FAP (bộ mới) phần 79: Áo ngực size XXL

Nói chung là nếu có ước mơ thì hãy ước mơ cho chi tiết và rõ ràng kẻo về sau ân hận không kịp.
 Mr. FAP (bộ mới) phần 79: Áo ngực size XXL
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.