Mr. FAP (bộ mới) phần 81: Gái đẹp mùa đông

 Mr. FAP (bộ mới) phần 81: Gái đẹp mùa đông

Đường vào tim em ôi băng giá... trời mùa đông anh vẫn cho tay vào...
 Mr. FAP (bộ mới) phần 81: Gái đẹp mùa đông
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.