Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Quả Ớt Huyền Bí phần 1: Nữ sát thủ

Quả Ớt Huyền Bí phần 1: Nữ sát thủ

Sát thủ giỏi luôn biết cách trốn thoát trong các tình huống nguy hiểm!
Quả Ớt Huyền Bí phần 1: Nữ sát thủ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.