Silent Horror chap 70: Một đêm chịu đựng

 Silent Horror chap 70: Một đêm chịu đựng

Bài học kinh nghiệm là đừng bao giờ đi với gái lạ về ngôi nhà của họ.
 Silent Horror chap 70: Một đêm chịu đựng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.