Truyện Mìn Lèo #34

 Truyện Mìn Lèo #34

Bài học rút ra: Hãy ăn dưa hấu một cách từ tốn và lịch sự. :v
 Truyện Mìn Lèo #34
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.