Truyện Mìn Lèo #37

 Truyện Mìn Lèo #37

Khi mà một con mèo cố gắng bắt chước... một con cờ hó. :v
 Truyện Mìn Lèo #37
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.