Truyện Mìn Lèo #39

 Truyện Mìn Lèo #39

Khi Mìn Lèo trổ tài làm bánh nướng, liệu cô chủ có ăn được hay không? :v
 Truyện Mìn Lèo #39
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.