Ba cha con (bộ mới) phần 42: Nỗi đau xấu gái

 Ba cha con (bộ mới) phần 42: Nỗi đau của xấu gái

Không có người xấu làm sao có người đẹp, thử suy nghĩ xem. Tại sao trong xã hội lại kỳ thị nét đẹp như vậy?
 Tại sao trong xã hội lại kỳ thị nét đẹp như vậy?
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.