Ba cha con (bộ mới) phần 44: Tinh tuý từ siêu thuốc

 Ba cha con (bộ mới) phần 44: Tinh tuý từ siêu thuốc

Một bát thuốc chứa đựng bao nhiêu tinh tuý và tâm huyết của người nấu!
 Ba cha con (bộ mới) phần 44: Tinh tuý từ siêu thuốc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.