Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 100: Kho báu tỷ đô

 Bựa nương (bộ mới) phần 100: Kho báu tỷ đô

Bạn không thể nào biết được con gái họ nghĩ gì trong đầu, thề luôn!
 Bựa nương (bộ mới) phần 100: Kho báu tỷ đô
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.