Bựa nương (bộ mới) phần 102: Rình trộm tè bậy

 Bựa nương (bộ mới) phần 102: Rình trộm tè bậy

Thanh niên chuyên cười sau khi xác định được hung thủ hay tè bậy ở sau nhà là 1 thiếu nữ đã tiến hành mai phục, hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra.
 Bựa nương (bộ mới) phần 102: Rình trộm tè bậy
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.