Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 72: Cô vợ gợi cảm

 Bựa nương (bộ mới) phần 72: Cô vợ gợi cảm

Lấy phải vợ mà quá gợi cảm nhiều khi cũng khổ lắm, giữ cũng không được mà thả đi cũng không xong, nói chung phận con trai sinh ra đã khổ cho đến khi chết đi rồi. :(
 Bựa nương (bộ mới) phần 72: Cô vợ gợi cảm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.