Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 79: Ám sát tham quan

 Bựa nương (bộ mới) phần 79: Ám sát tham quan

Thời thế loạn lạc, nông dân è cổ đóng sưu thuế, quan lớn thay vì xem dân như con đỏ lại ra sức vơ vét của cải, ăn từng đồng từng cắc trên mồ hôi vào xương máu của người dân, việc gì đến cũng sẽ đến...
 Bựa nương (bộ mới) phần 79: Ám sát tham quan
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.