Bựa nương (bộ mới) phần 80: Quý ngài yếu đuối

 Bựa nương (bộ mới) phần 80: Quý ngài yếu đuối

Vẻ ngoài lịch lãm không nói lên được được sức mạnh bên trong.
 Bựa nương (bộ mới) phần 80: Quý ngài yếu đuối
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.