Bựa nương (bộ mới) phần 81: Quyến rũ trai giàu

 Bựa nương (bộ mới) phần 81: Quyến rũ trai giàu

Là con gái với lợi thế xinh đẹp phải biết thả con tép mà bắt con tôm, phải biết hy sinh lợi ích trước mắt để duy trì lợi ích lâu dài.
 Bựa nương (bộ mới) phần 81: Quyến rũ trai giàu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.