Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 81: Quyến rũ trai giàu

 Bựa nương (bộ mới) phần 81: Quyến rũ trai giàu

Là con gái với lợi thế xinh đẹp phải biết thả con tép mà bắt con tôm, phải biết hy sinh lợi ích trước mắt để duy trì lợi ích lâu dài.
 Bựa nương (bộ mới) phần 81: Quyến rũ trai giàu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.