Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 83: 24 giờ phép

 Bựa nương (bộ mới) phần 83: 24 giờ phép

Anh lính trẻ có 24h về phép rồi phải quay trở lại quân ngũ, đêm trước khi lên đường, anh và cô bạn gái lâu năm muốn dành cho nhau những thứ tuyệt vời nhất, chuyện gì sẽ xảy ra?
 Bựa nương (bộ mới) phần 83: 24 giờ phép
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.