Bựa nương (bộ mới) phần 86: Cái kết cho anh trai tốt

 Bựa nương (bộ mới) phần 86: Cái kết cho anh trai tốt

Anh tai tốt, bạn thân, bạn trai tốt - những cụm từ hoa mỹ dành cho những chàng trai không bao giờ tán đổ người mình yêu. :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 86: Cái kết cho anh trai tốt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.