Bựa nương (bộ mới) phần 89: Bạn thân xấu gái

 Bựa nương (bộ mới) phần 89: Bạn thân xấu gái

Mỗi cô gái xinh đẹp đều có vài người bạn thân kém nhan sắc hơn...
 Bựa nương (bộ mới) phần 89: Bạn thân xấu gái
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.