Bựa nương (bộ mới) phần 94: Ám sát tỷ phú

 Bựa nương (bộ mới) phần 94: Ám sát tỷ phú

Nếu sát thủ là phụ nữ thì tốt nhất bao giờ đừng tin tưởng họ!
 Bựa nương (bộ mới) phần 94: Ám sát tỷ phú
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.