Bựa nương (bộ mới) phần 98: Cái chết của tên kéo xe

 Bựa nương (bộ mới) phần 98: Cái chết của tên kéo xe

Các thám tử, hãy truy tìm ra thủ phạm và cách thức hạ độc của nạn nhân.
 Bựa nương (bộ mới) phần 98: Cái chết của tên kéo xe
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.