Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 266: Công dụng phụ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 266: Công dụng phụ

Thật ra đàn ông đẹp trai hay giàu có không quan trọng, quan trọng là anh ta có một đôi bàn tay khéo léo.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 266: Công dụng phụ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.