Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 267: Sưng to như quả chanh

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 267: Sưng to như quả chanh

Nếu sinh ra với một số bộ phận không hoàn hảo, hãy dùng trí óc của mình để làm cho nó hoàn thiện hơn.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 267: Sưng to như quả chanh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.