Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 268: Bộ sưu tập đặc biệt

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 268: Bộ sưu tập đặc biệt

Đây có lẽ là bộ sưu tập quý hiếm và đặc biệt nhất thế giới.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 268: Bộ sưu tập đặc biệt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.