Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 269: Bộ sưu tập đặc biệt (2)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 269: Bộ sưu tập đặc biệt (2)

Lần này, bộ sưu tập không hoàn hảo, lý do vì sao vậy?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 269: Bộ sưu tập đặc biệt (2)
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.