Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 270: Đập dưa hấu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 270: Đập dưa hấu

Chắc chắn là sẽ có đổ máu sau khi trái dưa hấu tròn trịa này vỡ nát.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 270: Đập dưa hấu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.