Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 272: Chơi bập bênh

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 272: Chơi bập bênh

Nào, chúng ta cùng nhau học tiếng Anh qua truyen kim chi cu cai!
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 272: Chơi bập bênh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.