Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 274: Lợi dụng gấu xám

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 274: Lợi dụng gấu xám

Một con vật hung dữ và có thể quật chết 1 người chỉ với một bàn tay như gấu xám lại có thể dễ dàng bị lợi dụng ư?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 274: Lợi dụng gấu xám
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.