Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 275: Thầy trò qua sông

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 275: Thầy trò qua sông

Vì sao sư huynh Mũi Trâu và sư đệ Tóc Xanh lại rớt xuống sông thế?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 275: Thầy trò qua sông
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.