Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 276: Máy ảnh tương lai

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 276: Máy ảnh tương lai

Đô Rê Môn dạo này hay cho mượn bảo bối lung tung quá. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 276: Máy ảnh tương lai
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.