Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 278: Như một thói quen

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 278: Như một thói quen

Hãy dự đoán cái kết cho truyện này. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 278: Như một thói quen
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.