Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 280: Biệt đội cứu hộ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 280: Biệt đội cứu hộ

Vì một người đội trưởng mà cả đội đã chậm trễ trong một pha cứu hộ khẩn cấp!
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 280: Biệt đội cứu hộ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.