Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 282: 2 người 1 túi ngủ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 282: 2 người 1 túi ngủ

Phải sắp xếp 2 con người trong 1 túi ngủ cho nó hợp lý! :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 282: 2 người 1 túi ngủ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.