Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 283: Camera siêu nhỏ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 283: Camera siêu nhỏ

Không còn từ gì để diễn ta sự khôn lỏi của Đầu Quy. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 283: Camera siêu nhỏ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.