Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 284: Cô gái ngáo đá

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 284: Cô gái ngáo đá

Con gái là thế, có lúc họ rất thông minh song cũng có lúc họ vô cùng ngáo ngơ...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 284: Cô gái ngáo đá
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.