Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 285: Phá két sắt

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 285: Phá két sắt

Người giàu có luôn biết cách giữ tiền của họ như thế nào cho khó bị ăn trộm nhất!
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 285: Phá két sắt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.