Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 286: Đưa em sang sông

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 286: Đưa em sang sông

Chuyện xưa kể rằng có một chàng trai hiệp nghĩa, luôn luôn giúp đỡ phụ nữ và luôn đưa đưa những cô gái sợ nước qua sông.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 286: Đưa em sang sông
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.