Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 288: Vết bớt tình yêu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 288: Vết bớt tình yêu

Đau khổ nhất của một chàng trai là yêu một người đã thuộc về người khác!
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 288: Vết bớt tình yêu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.