Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 289: Cô già noel

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 289: Cô già noel

Thông minh từ nhỏ, xứng danh là Đầu Quy của xê ri truyện Kim Chi và Củ Cải.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 289: Cô già noel
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.