Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 290: Ươm mầm sự sống

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 290: Ươm mầm sự sống

Sự sống có thể đến từ những nơi mà bạn không bao giờ ngờ tới được!
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 290: Ươm mầm sự sống
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.