Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 294: Vết sưng rắn cắn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 294: Vết sưng rắn cắn

Vết sưng do rắn cắn đối với người này là bất lợi nhưng đối với người kia lại là ích lợi.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 294: Vết sưng rắn cắn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.