Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 295: Sộng lơi kỷ niệm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 295: Sộng lơi kỷ niệm

Đây có lẽ là bộ sưu tập độc đáo nhất mà tôi từng biết!
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 295: Sộng lơi kỷ niệm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.