Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 296: Hơi ấm miễn phí

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 296: Hơi ấm miễn phí

Chỉ càn một chút thông minh, nhân vật Đầu Chim đã hơn hàng triệu người đàn ông trên thế giới này. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 296: Hơi ấm miễn phí
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.