Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 298: Giấc mơ ướt át

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 298: Giấc mơ ướt át

Bạn biết trong giấc mơ việc gì đã xảy ra chứ?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 298: Giấc mơ ướt át
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.