Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 299: Lạc vào hoang đảo

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 299: Lạc vào hoang đảo

Đáng buồn là vì cái lợi ích trước mắt, nhiều người đàn ông đã bỏ qua cái lợi ích lâu dài.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 299: Lạc vào hoang đảo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.