Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 299: Lạc vào hoang đảo

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 299: Lạc vào hoang đảo

Đáng buồn là vì cái lợi ích trước mắt, nhiều người đàn ông đã bỏ qua cái lợi ích lâu dài.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 299: Lạc vào hoang đảo
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.