Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 300: Lá vàng rụng trước lá xanh

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 300: Lá vàng rụng trước lá xanh

Bạn đã hiểu vì sao những người đàn ông của thời tiền sử vui mừng chưa?
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 300: Lá vàng rụng trước lá xanh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.